Monday, January 4, 2010


"Seorang Pemimpin Yang Baik
Adalah Insan Yang Berjaya Memimpin Dirinya Dengan Baik"


No comments:

Post a Comment